POMÓŻ SOBIE I GMINIE!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Zajmie to zaledwie kilka minut, a nam pomoże poznać realne potrzeby naszej Gminy i jej mieszkańców w zakresie m.in. docieplenia budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wystarczy kliknąć w przycisk „Wypełnij ankietę“.
Dziękujemy!

Ankieta jest

anonimowa

i zostanie wykorzystana wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ dla naszej Gminy. Dzięki niej uzyskamy ważne informacje o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji.

Ankieta dostępna jest także w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowicach. W przypadku wypełnienia ankiety w wersji papierowej, prosimy o jej dostarczenie do Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

Wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“ (łącznie z prowadzeniem ankietyzacji) jest firma Perspektive s.c.,
ul. Królowej Korony Polskiej 30/4, 70-485 Szczecin, tel. 503 744 642.

Pobierz ankietę w formie pdf


Ankieta dla mieszkańców
ankieta skierowana
do mieszkańców
Ankieta dla Przedsiebiorców
ankieta skierowana
do wspólnot i spółdzielni
Ankieda dl Współnot i spółdzielni
ankieta skierowana
do przedsiębiorców

STRATEGIA DLA ŚRODOWISKA

Dzięki uzyskanej dotacji, Gmina stara się o stworzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej“. To nie jest „papierologia“ czy „sztuka dla sztuki“ - a

bardzo ważny dokument, niezbędny do realizacji ambitnych celów ekologicznych

. Dlaczego?

JEST ON KONIECZNY do pozyskiwania finansowania inwestycji

w ramach Funduszy Unijnych oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2014-2020.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” będzie regulować działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia liczby instalacji odnawialnych źródeł energii zgodnie z wymogami unijnymi.

CO MOŻE ZYSKAĆ GMINA
I MIESZKAŃCY?

Dzięki „Planowi Gospodarki Niskoemisyjnej“ Gmina i jej mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowania na działania związane z niską emisją, w tym:
- bezzwrotne dotacje na

instalacje odnawialnych źródeł energii

,
- bezzwrotne dotacje na

wymianę źródeł ciepła

(np. piec węglowy na gazowy),
- bezzwrotne dotacje na

docieplenie budynków

szkół, przedszkoli
i innych budynków gminnych,
- bezzwrotne dotacje na inne

inwestycje

mające na celu ograniczenie emisji CO2
do powietrza.

RAZEM ZATROSZCZYMY SIĘ
O KLIMAT NA NASZEJ PLANECIE!

Można zdobyć dotację z programów:
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl)
• Regionale Programy Operacyjne (www.rpo.wzp.pl)
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.wzp.pl)

Programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(www.nfosigw.gov.pl).

Banner